Cserép

Leírás

Butella

  • Leírás: 28,5 cm magas zöldmázas, karcolt, felfelé szélesedő hasábbutella. A túri cserépbutellák közül ez a legnagyobb méretű. Három oldalán az írás a dísz, a negyedik oldal díszítetlen. A farkasfogas bajuszt íves díszítés egészíti ki.
  • Készítés helye: Mezőtúr
  • Készítés ideje: 1879
  • Készítő: Gellért Gábor
  • Gyűjtemény: Túri Fazekas Múzeum
A kerámián szereplő felirat(ok):

1.oldal:
1879/Kedves Atyafi uram/az Istentől kérem/Hogy a legjob egéségben/Sokáig éjen!Az Isteni Gondviselés/Legy en hű öre/öröm és megelégedes/Hű Kisérője/Kedves hűpárjával/együt a béke ölében/A Szerencse karjai köszt/Sokájig éjenek/ez a bútela készült Szécsi Józsefnek/szept 29 diken /1879.

2.oldal:
1879/Ezen Cserép edényt nézd/körül barátom ha iszol/belőlle azt Jószível látom/de meg kérlek barátom meg-/ne haragugyál mert/Szűk a bútela és nekárom/kogyál s okai nem vagyok/mert így parancsoltak/Szigyad aszt a gazdát/akik Csináltatták. de/meg kérlek barátom/a sekáromoló becsüle-/tes ember roszat/neked nem mond mert/vanak oj emberek kik/asztakarnák hogy ha/egy liter van beneis/egy czermind ki iná/aki nem ojan barát ne-/vegye magára aki pe-dig ojan: Pirújon orczá/ja.

3.oldal:
Ez a butela készült Mező Túron/Gellért Gábor korsós mesternél.

Butella

0%